OUR HOME

  

      OUR HOME

 

    บริษัท ลือชาฤทธิ์ จำกัด คือ ความภาคภูมิใจของเราในการสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

     งานด้านวิศวกรรมโยธาเป็นศาสตร์สาขาที่เราถนัด ภายใต้งานที่มีคุณภาพที่เราได้ให้ความใส่ใจมาโดยตลอด และสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงอีกนั่นก็คืด คือ การคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวทั้งก่อนและหลังการก่อสร้าง

      เหล่านี้จึงทำให้ผลงานของเราได้รับการตอบรับอย่างดีเสมอมา

   

   

       วิศวกรและสถาปนิกของเราได้ทำการวิเคราะห์และวิจัยถึงชิ้นงานเกี่ยวกับงานด้านตกแต่งภายในที่มีอยู่ในเมืองไทย พบว่าปัญหาต่างๆได้เกิดขึ้นมากมาย ตัวอย่างเช่นค่าใช้จ่ายที่ไม่สัมพันธ์กันระหว่างวัสดุและราคา และอาจจะไม่ค่อยเข้าใจถึงคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาขึ้นชิ้นงาน วัสดุที่ไม่ได้คุณภาพและไม่ผ่านมาตรฐานทางด้านวิศวกรรม บางครั้งวัสดุบางประเภทอาจมีส่วนผสมของสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องยากที่จะค้นหา เราตั้งใจและอยากให้ผู้บริโภคทุกท่านได้รับชิ้นงานหรือสินค้าที่มีคุณภาพถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ด้วยเหตุนี้ จรรยาบรรณทางวิชาชีพทั้งสองแขนงจึงได้ถูกดึงมาใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

  

เราต้องการเพียงแค่ให้ความสวยงามของชิ้นงานที่ท่านเลือกโปรดยืนอยู่บนความแข็งแรงของตัวมันเอง ชิ้นงานนั้นจึงจะมีคุณค่าและเหมาะกับสมกับท่าน

 

 

          บริษัท ลือชาฤทธิ์ จำกัด รับสร้างบ้าน อาคารพาณิชย์ ไม่ตัดเหมาช่วง รับประกันผลงานนานกว่า 15 ปี            รับตกแต่งภายใน ด้วยโครงไม้จริง กรุไม้อัด รับประกันผลงาน                                                ***ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี 24 ชม. (Tel. 02-413-0997, 087-068-4876)*** 

 

 

 

 

              

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 29,262